I. Ngành đào tạo:

Dược sĩ (Mã ngành: 6720401)

II. Đối tượng và phương thức tuyển sinh:

  1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành khác.
  2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
  3. Thời gian đào tạo: 1.5 năm đến 2 năm.
  4. Tốt nghiệp: Được cấp bằng Cao đẳng chính quy, đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

III. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

  1. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm văn bằng 1 photo công chứng.
  2. Giấy khai sinh, chứng minh thư photo công chứng và các giấy tờ ưu tiên khác.
  3. 04 ảnh 3×4 và 04 ảnh 4×6.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here