Việc kiểm soát chất lượng đào tạo hệ liên thông 2016 đang là bài toán khó cho bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Kể từ năm 2012, tức thời điểm bắt đầu thí điểm chương trình đào tạo liên thông đến nay là một khoảng thời gian khá dài. Trong quá trình đó, tuyển sinh liên thông 2016 đã có bước tiến vượt bậc về quy mô đào tạo; tuy nhiên bên cạnh sự phát triển về quy mô đào tạo thì chất lượng của hệ học này chưa được đánh giá cao.

Ngành học liên thông được coi là cơ hội cho các bạn học trung cấp, cao đẳng có cơ hội để nâng cao trình độ bản thân. Tuy nhiên, trái với mong muốn của bộ thì ngành học này chỉ được coi là cơ hội để lấy bằng đại học chứ không phải là để nâng cao học thức; nhất là thời điểm trước khi thông tư 55 được công bố.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here